Søren Thorup Sørensen

CEO, KIRKBI

Thomas Kirk Kristiansen

Chair of the Board of KIRKBI A/S, The LEGO Group and LEGO Foundation

Kjeld Kirk Kristiansen

Shareholder and former Chair of KIRKBI A/S 

Thomas Kirk Kristiansen

Chair of the Board of KIRKBI A/S, The LEGO Group and LEGO Foundation

KIRKBI Logo

Thomas & Kjeld Kirk Kristiansen

KIRKBI House